Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka wydała środki finansowe na kampanię informacyjną w celu pozyskania 1% podatku w okresie 1 maja ... r. do 30 kwietnia ... r.?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie