Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ... r. jednostka uczestniczyła w konsultacjach społecznych projektów uchwał na poziomie urzędu/gminy/miasta na prawach powiatu (np. dotyczącej programu współpracy)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie