Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Z którymi urzędami administracji samorządowej współpracowała jednostka w ... r.?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typy urzędów administracji samorządowej
Nazwa pozycji
Urząd marszałkowski
Starostwo powiatowe
Urząd gminy-miasta