Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak ogólnie jednostka ocenia współpracę między wskazanym urzędem a jednostką w ... r.?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Ogólna ocena współpracy
Nazwa pozycji
bardzo dobrze
raczej dobrze
raczej źle
bardzo źle