Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka ma zaufanie do wskazanego urzędu z któym jednostka współpracowała w ... r.?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stopnie oceny
Nazwa pozycji
ma pełne zaufanie
raczej ma zaufanie
raczej nie ma zaufania
w ogóle nie ma zaufania