Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kto był inicjatorem współpracy z przedsiębiorstwami?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Inicjator współpracy
Nazwa pozycji
jednostka
przedsiębiorstwo