Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ... r. podatnicy przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz jednostki wskazywali szczegółowe cele wydatkowania środków z 1% podatku?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wskazywanie przez podatników celów szczegółowych wydatkowania środków z 1% podatku dochodowego
Nazwa pozycji
tak, co najmniej połowa podatników
tak, ale mniej połowa podatników
nie