Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki wpływ na Pana/Pani odpowiedzi miała obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wpływ sytuacji epidemiologicznej na odpowiedzi
Nazwa pozycji
znaczny
umiarkowany
żaden