Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla Pana/Pani osobistego zdrowia?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stopień zagrożenia obecnej sytuacji epidemiologicznej
Nazwa pozycji
duże zagrożenie
przeciętne zagrożenie
małe zagrożenie
brak zagrożenia