Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Chów kontraktowy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak, w dużym stopniu
tak, w przeciętnym stopniu
tak, w niewielkim stopniu
trudno powiedzieć