Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W porównaniu z inwestycjami Państwa przedsiębiorstwa w bieżącym roku (2022 r.), inwestycje w następnym roku (2023 r.):
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Zmiana nakładów na inwestycje
Nazwa pozycji
wzrosną
pozostaną bez zmian
spadną