Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W porównaniu z inwestycjami Państwa przedsiębiorstwa sprzed roku (2021 r.), inwestycje w bieżącym roku (2022 r.):<br>
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Zmiana nakładów na inwestycje
Nazwa pozycji
wzrosną
pozostaną bez zmian
spadną