Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj ewidencji księgowej
Nazwa pozycji
księgi rachunkowe
podatkowa księga przychodów i rozchodów
ewidencja przychodów (rozliczające się ryczałtem)
brak informacji dotyczącej prowadzenia ewidencji księgowej