Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Posiadanie udziałów kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie