Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dziedzina kształcenia, w której badana osoba osiągnęła najwyższy poziom wykształcenia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poziom najwyższego ukończonego wykształcenia
Nazwa pozycji
magister lub równorzędny
licencjat lub inżynier
kolegium nauczycielskie, kolegium nauczania języków obcych lub dla pracowników służb społecznych
podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie ogólnokształcące
średnie zawodowe
policealne
wyższe ze stopniem naukowym
bez wykształcenia