Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie najważniejsze bariery obecnie ograniczają działalność Państwa przedsiębiorstwa?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Bariery_AkB
Nazwa pozycji
brak barier
niedostateczny popyt
warunki atmosferyczne
niedobór wykwalifikowanych pracowników
niedobór sprzętu oraz/lub materiałów i surowców (z przyczyn pozafinansowych)
koszty zatrudnienia
koszty materiałów
wysokie obciążenia na rzecz budżetu
zbyt duża konkurencja na rynku
niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
inne (jakie?)