Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak Pana/Pani zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja ekonomiczna kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    sytuacja finansowa
Nazwa pozycji
jest dużo lepsza
jest trochę lepsza
pozostaje taka sama
jest trochę gorsza
jest dużo gorsza
nie wiem