Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest bieżący portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe wykonywane przez Państwa przedsiębiorstwo na rynku krajowym i zagranicznym?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zbyt duży/wystarczający/zbyt mały
Nazwa pozycji
zbyt duży
wystarczający
zbyt mały