Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe wykonywane przez Państwa przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrośnie/pozostanie bez zmian/spadnie/nie dotyczy
Nazwa pozycji
wzrośnie
spadnie
pozostanie bez zmian
nie dotyczy