Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak Państwa zdaniem w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się sprzedaż zrealizowana przez Państwa przedsiębiorstwo?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrosła/pozostała bez zmian/spadła
Nazwa pozycji
wzrosła
pozostała bez zmian
spadła