Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmienia się bieżąca sprzedaż w Państwa przedsiębiorstwie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zwiększa się/pozostaje bez zmian/zmniejsza się
Nazwa pozycji
zwiększa się
zmniejsza się
pozostaje bez zmian