Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Skutki wypadku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Skutki Wypadku
Nazwa pozycji
inne skutki
ciężkie uszkodzenie ciała
śmierć osoby poszkodowanej