Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku
Nazwa pozycji
Inne miejsce wypadku
Miejsce poza jednostką lokalną zakładu pracy
Miejsce w jednostce lokalnej zakładu pracy
Nieokreślone miejsce wypadku