Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakich zmian w sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego spodziewa się Pan/Pani?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ocena sytuacji finansowej gospodarstwa
Nazwa pozycji
będzie dużo lepsza
będzie trochę lepsza
pozostanie taka sama
będzie trochę gorsza
będzie dużo gorsza
nie wiem