Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe wykonywane przez Państwa przedsiębiorstwo na rynku krajowym?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrośnie/pozostanie bez zmian/spadnie
Nazwa pozycji
pozostanie bez zmian
wzrośnie
spadnie