Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Położenie geograficzne miejsca wypadku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Położenie geograficzne miejsca wypadku
Nazwa pozycji
Polska
Miejscowość
Gminy
Powiaty
Podregiony
Województwa
Regiony