Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obywatelstwo osoby poszkodowanej w wypadku przy pracy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Obywatelstwo
Nazwa pozycji
Obywatelstwo nieznane
Obywatel spoza krajów UE
Obywatel z kraju UE innego niż ten, w którym wypadek miał miejsce
Obywatel kraju, w którym wypadek miał miejsce