Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Status zatrudnienia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Status zatrudnienia
Nazwa pozycji
Nieznany
Osoba samozatrudniająca się
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, w niepełnym wymiarze czasu pracy
Pracownik zatrudniony na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy
Pracownik zatrudniony na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy
Osoba współpracująca
Praktykant/uczeń
Inny status