Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Źródła finansowania inwestycji w bieżącym roku:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    źródła finansowania
Nazwa pozycji
środki własne
kredyt bankowy
leasing
inne