Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Typ wypadku przy pracy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typ wypadku
Nazwa pozycji
wypadek przy pracy
wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy