Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawód wykonywany
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Klasyfikacja zawodow i specjalności
Nazwa pozycji
Parlamentarzysta
Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)
Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)
Pozostali przedstawiciele władz publicznych
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej
Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej
Wyższy urzędnik samorządowy
Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców
Zawodowy działacz organizacji politycznej
Lekarz - specjalista chorób płuc dzieci
Lekarz - specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
Lekarz - specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
Lekarz - specjalista gastroenterologii dziecięcej
Lekarz - specjalista intensywnej terapii
Lekarz - specjalista medycyny lotniczej
Lekarz - specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
Lekarz - specjalista nefrologii dziecięcej
Lekarz - specjalista pediatrii metabolicznej
Lekarz - specjalista perinatologii
Pozostali lekarze specjaliści
Pielęgniarka
Pielęgniarka - specjalista organizacji i zarządzania
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Pielęgniarka - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty
Położna
Położna - specjalista organizacji i zarządzania
Położna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Technik technologii środków farmaceutycznych
Technik technologii środków kosmetycznych
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
57
Nastepna
Ostatnia