Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Charakter strajku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    charakter strajku
Nazwa pozycji
ostrzegawczy
właściwy
właściwy okupacyjny