Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsce powstania wypadku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Miejsce powstania wypadku
Nazwa pozycji
Brak danych
Miejsce produkcji
Miejsce konserwacji i napraw
Miejsce magazynowania
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
Teren budowy - obiekt w budowie
Teren budowy - obiekt rozbierany, burzony, remontowany
Kopalnia odkrywkowa, kamieniołom itp.
Teren budowy - pod ziemią
Teren budowy - na wodzie, ponad wodą
Teren budowy - w środowisku wysokiego ciśnienia
Inne, niewymienione lub nieznane tereny w tej grupie
Miejsce hodowli
Miejsce upraw ziemiopłodów
Miejsce upraw drzew i krzewów
Miejsce hodowli i/lub połowu ryb, upraw wodnych itp.
Ogród, park, ogród botaniczny, ogród zoologiczny
Teren leśny
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
Biuro, biblioteka, sala konferencyjna itp.
Placówka naukowa, szkoła, przedszkole
Miejsce handlu
Zakład usługowy
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
Placówki ochrony zdrowia
Tereny komunikacji publicznej (np. drogi, parkingi, poczekalnie itp.)
Środki transportu lądowego
Tereny związane z komunikacją publiczną, przeznaczone wyłącznie dla upoważnionego personelu (np. tory kolejowe, płyta lotniska itp.)
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca i środki w tej grupie
Mieszkanie, dom jednorodzinny
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
Obiekty sportowe kryte
Inne, niewymienione lub nieznane obiekty w tej grupie
Na wysokości - na stałym poziomie (dach, taras itp.)
Na wysokości - pylon, maszt, zawieszona platforma itp.
W powietrzu - na pokładzie samolotu
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
Pod ziemią - kopalnia
Pod ziemią - tunel
Pod ziemią - studzienki, kanały ściekowe
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
Morze lub ocean - na pokładzie wszystkich rodzajów statków, platform itp.
Jezioro, rzeka, port - na pokładzie wszystkich rodzajów statków, platform itp.
W środowisku wysokiego ciśnienia - komora
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
W środowisku wysokiego ciśnienia - pod wodą (np. nurkowanie)
Inne, niewymienione lub nieznane miejsca w tej grupie
Inne miejsce