Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gospodarstwo rolne prowadzące chów i/lub hodowlę świń
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie