Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydarzenie powodujące uraz
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wydarzenie powodującej uraz
Nazwa pozycji
Brak informacji
Pośredni kontakt z łukiem spawalniczym, iskrą, błyskawicą
Kontakt z elektrycznością przez dotyk bezpośredni
Kontakt z płomieniem lub gorącym/płonącym obiektem/środowiskiem
Kontakt z zimnym/zamrożonym obiektem/środowiskiem
Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi przez wdychanie
Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi przez skórę/oczy
Kontakt z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi przez układ pokarmowy
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
Tonięcie w cieczy
Zakopanie, zasypanie ciałem stałym
Zamknięcie w czymś, otoczenie przez gaz, pył itp.
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
Pionowe
Poziome
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
Uderzenie przez wyrzucony obiekt
Uderzenie przez spadający obiekt
Uderzenie przez kołyszący się obiekt
Uderzenie przez obracający się, poruszający się, transportowany obiekt, włączając pojazdy
Kolizja z poruszającym się obiektem, włączając pojazdy (poszkodowany poruszał się), kolizja z osobą
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
Kontakt z przedmiotem ostrym (nóż, ostrze itp.)
Kontakt z przedmiotem ze szpicą (gwóźdź, ostre narzędzie itp.)
Kontakt z przedmiotem szorstkim, chropowatym
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
Uwięzienie, zmiażdżenie - w
Uwięzienie, zmiażdżenie - pod
Uwięzienie, zmiażdżenie - między
Kontakt powodujący oderwanie lub odcięcie części ciała
Inny, niewymieniony lub nieokreślony kontakt w tej grupie
Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
Oddziaływanie promieniowania, hałasu, światła, ciśnienia
Obciążenie psychiczne (np. nagły stres, szok)
Inny, niewymieniony lub nieokreślony rodzaj obciążenia
Ugryzienie
Użądlenie
Uderzenie lub duszenie
Inny, niewymieniony lub nieokreślony przejaw agresji
Inne wydarzenie