Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Strajk ogłoszony przy zachowaniu procedury rozwiązywania konfliktów
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    strajk ogłoszony przy zachowaniu rozwiązywania konfliktów
Nazwa pozycji
opinia związku zawodowego NIE
opinia zwiazku zawodowego TAK
opinia pracodawcy NIE
opinia pracodawcy TAK