Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak, Pana/Pani zdaniem, zmieni się poziom bezrobocia w kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Ocena poziomu bezrobocia
Nazwa pozycji
wzrośnie znacznie
wzrośnie nieznacznie
pozostanie taki sam
spadnie nieznacznie
spadnie znacznie
nie wiem