Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biorąc pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną kraju, czy uważa Pan/Pani, że obecnie jest odpowiedni czas dla ludzi do dokonywania ważnych zakupów (np. mebli, sprzętu elektrycznego, elektrotechnicznego, itp.)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Mozliwości dokonywania ważnych zakupów
Nazwa pozycji
tak, teraz jest odpowiedni czas
to nie jest ani odpowiedni, ani nieodpowiedni czas
nie, to nie jest odpowiedni czas
nie wiem