Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Porównując z ostatnimi 12 miesiącami, czy spodziewa się Pan/Pani w ciągu najbliższych 12 miesięcy wydać więcej czy mniej pieniędzy na ważne zakupy (np. mebli, sprzętu elektrycznego, elektrotechnicznego, itp.)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wydatki na zakupy
Nazwa pozycji
dużo więcej
trochę więcej
prawie tyle samo
trochę mniej
dużo mniej
nie wiem