Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biorąc pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną kraju, czy uważa Pan/Pani, że obecnie jest:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    sytuacja ekonomiczna kraju
Nazwa pozycji
bardzo dobry czas na oszczędzanie
dość dobry czas na oszczędzanie
niedobry czas na oszczędzanie
bardzo niedobry czas na oszczędzanie
nie wiem