Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje obecną sytuację finansową Pana/Pani gospodarstwa domowego?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    sytuacja finansowa gospodarstw domowego
Nazwa pozycji
możemy dużo oszczędzić
trochę oszczędzamy
przy obecnym dochodzie wiążemy koniec z końcem
musimy korzystać z naszych oszczędności
popadamy w długi
nie wiem