Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy poniesie Pan/Pani duże wydatki na podniesienie standardu lub remont domu (mieszkania)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Prawdopodobieństwo wydatków na podniesienie standardu lub remont domu ( mieszkania )
Nazwa pozycji
bardzo prawdopodobne
dość prawdopodobne
nieprawdopodobne
zupełnie nieprawdopodobne
nie wiem