Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę podać przybliżony poziom miesięcznych dochodów netto Pana/Pani gospodarstwa domowego uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc badania.
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Dochód netto
Nazwa pozycji
do 1100
1101 - 1500
1501 - 1900
1901 - 2400
2401 - 2900
2901 - 3400
3401 - 4100
4101 - 5000
5001 - 6500
6501 i więcej
nie wiem
odmowa