Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy produkcja rolnicza prowadzona w Pani/Pana gospodarstwie rolnym w czerwcu/grudniu 2021 roku była:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    opłacalna/brak zdecydowanej opinii/nieopłacalna
Nazwa pozycji
opłacalna
brak zdecydowanej opinii
nieopłacalna