Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ile lat osoba kierująca prowadzi gospodarstwo rolne:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Okres prowadzenia gospodarstwa rolnego
Nazwa pozycji
do 1 roku
2 - 5
6 - 10
11 - 20
21 lat i więcej