Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Forma własności przedsiębiorstwa
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Forma własności przedsiębiorstwa
Nazwa pozycji
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego lub bez przewagi sektorowej z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego lub bez przewagi sektorowej z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego lub bez przewagi sektorowej z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego lub bez przewagi sektorowej z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego lub bez przewagi sektorowej z przewagą własności samorządowej w kapitale ogółem
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego lub bez przewagi sektorowej z przewagą własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego lub bez przewagi sektorowej z przewagą własności skarbu państwa w kapitale ogółem
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa
własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa
własność samorządowa
własność państwowych osób prawnych
własność Skarbu Państwa