Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 7 dni wykonywał/wykonywała Pan/Pani jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek bądź pomagał/pomagała nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie