Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakim wymiarze czasu Pan/Pani pracował/pracowała?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wymiar czasu pracy
Nazwa pozycji
w pełnym
w niepełnym