Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawód wykonywany
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
Nazwa pozycji
Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych
Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
Instruktorzy technologii informatycznych
Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Fizycy i astronomowie
Meteorolodzy
Chemicy
Specjaliści nauk o Ziemi
Technicy weterynarii
Asystenci dentystyczni
Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
Optycy okularowi
Technicy fizjoterapii i masażyści
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
Ratownicy medyczni
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Sadownicy
Ogrodnicy
Rolnicy upraw mieszanych
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
Hodowcy drobiu
Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Kierownicy w hotelarstwie
Kierownicy w gastronomii
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki
Nauczyciele szkół podstawowych
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
Nauczyciele szkół specjalnych
Lektorzy języków obcych
Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
Technicy urządzeń ruchu lotniczego
Operatorzy aparatury medycznej
Technicy analityki medycznej
Technicy farmaceutyczni
Technicy medyczni i dentystyczni
Dietetycy i żywieniowcy
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi
Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi
Kierownicy w instytucjach pomocy społecznej
Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
   
9
Nastepna
Ostatnia