Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kryteria jednostki lokalnej, będącej faktycznym miejscem pracy poszkodowanego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kryteria jednostki lokalnej
Nazwa pozycji
jednostka posiada numer identyfikacyjny REGON, w którym nastąpiły zmiany
jednostka posiada własny numer identyfikacyjny REGON, lecz od chwili otrzymania tego numeru jednostka przeniosła swoją siedzibę do innego wojwództwa
jednostka nie posiada własnego numeru identyfikacyjnego REGON, a posługuje się numerem identyfikacyjnym podmiotu macierzystego
Jednostka lokalna posiada własny numer identyfikacyjny REGON